Biro Kebersihan dan Keceriaan

Biro Kebersihan & Keceriaan (K&K) merupakan sebuah biro yang bertanggungjawab menjaga kebersihan PSS serta menceriakan PSS ini dengan hiasan-hiasan yang perlu dan menarik. Antara tugasannya ialah:

  • Mengadakan gotong-royong PSS.
  • Menceriakan PSS.
  • Sentiasa menjaga kebersihan PSS ketika PSS dibuka.
Ketua biro ini ialah Mohd Nuaimullah bin Mohd Rejab (5M) dan penolongnya ialah Nadhirah bt Nur Azhar (4M). Ahli biro ini terdiri daripada 10 orang PSS.