Misi dan Visi PSS

Misi PSS:
  • Menawarkan P&P yang terbaik kepada pelajar-pelajar selaras kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Membekalkan prasarana yang gemilang menuju era Internet.
  • Mendedah pelbagai kemahiran belajar untuk meningkatkan pencapaian dalam kurikulum dan kokurikulum.

Visi PSS:

Melahirkan insan yang berakhlak mulia, dapat menguasai kemahiran berfikir dan mencari maklumat menuju kecemerlangan diri.